Representanter från arbetslöshetsföreningar runt om i landet samlades i Stockholm till ett möte där bland annat ett uttalande mot aktivitetsgarantin och arbetsmarknadspolitiken antogs.

Inför riksdagsbeslutet på Luciadagen om den nya arbetslöshetsförsäkringen, där bland annat aktivitetsgarantin regleras, författade det nybildade nätverket också ett protestbrev till riksdagsledamöterna.

Bland annat kräver representanterna för de olika föreningarna att de arbetslösa ska erbjudas ”samhällsnyttigt arbete till marknadsmässig lön” enligt gällande avtal och lagar i stället för ”aktivitetsgarantins meningslösa pliktarbete”.