Enligt planerna fattar Blekingelandstingets arbetsutskott beslut i frågan på tisdag och blir i så fall först av landstingen med så kallad löneväxling. Vårdfacket och Läkarförbundet är med på noterna. Men det finns risk att Kommunals 1 900 medlemmar går miste om erbjudandet som har anpassats för att passa även låginkomsttagare.

Det lokala facket har bollat över frågan till förbundet centralt som också tvekar.

— Om man ska vara väldigt strikt och formell så skulle det inte fungera med dagens pensionsavtal säger Håkan Pettersson, ombudsman på Kommunal.

— Men vi har inte slagit igen några dörrar, försäkrar han och påpekar att det finns positiva delar i förslaget.

Det ska dock mycket till om parterna ska hinna bli överens redan till tisdag.

— Det skulle vara väldigt olyckligt om Kommunal säger nej. Vi vill att den här möjligheten ska erbjudas all personal, säger Peter Lilja, förhandlingssekreterare vid Landstinget i Blekinge.

Han hoppas dock kunna sluta ett avtal i god tid till den 1 februari nästa år då löneväxlingen sjösätts.

Förslaget som Kommunal arbetaren skrev om i nummer 20/2000 har nu finslipats. Det innebär i korthet att de 4 300 anställda med hjälp av rådgivare kan växla minst 100 kronor i månaden och maximalt 120 000 kronor om året, mot sparande i en pensionsförsäkring.

De som tjänar under 7,5 basbelopp ( i dag 23 100 kronor i månaden) får en bonus på tio procent i extra insättning till valt bolag. Detta för att kompensera för minskningen av den pensionsgrundande inkomsten. I bonusen ingår också en extra sjukförsäkring för att kompensera sjukpenningbortfallet när lönen minskar.

Landstinget förlorar skatteintäkter på förslaget men vinner desto mer på det skattetekniskt. Arbetsgivaravgiften är högre än skatten på försäkringen. Vinsten landstinget gör ska både finansiera de administrativa kostnaderna och bonusen.

Enligt uppgift ligger flera landsting i startgroparna. Bland annat finns planer på att gå ut med ett liknande erbjudande i Västra Götaland. Ett inriktningsbeslut tas nästa vecka. Men det skulle i så fall till en början bara gälla läkarna.

— Men målsättningen är att kunna erbjuda möjligheten till all personal så småningom, säger Eva Johansson, förhandlingschef i Västra Götalandsregionen.

Motivet till satsningen är att möta den hotande personalbristen.
— Vi gör detta som en personalfrämjande åtgärd. För att behålla vår personal, säger Peter Lilja.