Granhäckar klipper man med fördel i januari-februari i Stockholmstrakten. Lövfällande häckar klipps första gången efter midsommar och sedan i augusti.

Lämplig tid att klippa ner dina buskar/häck är på vårvintern i februari-mars. Se då till att de är i god kondition. Det kan många gånger vara en fördel att året innan en kraftig beskärning ha gödslat plantorna lite extra. Då klarar de ingreppet bättre.

Både måbär och oxel är tåliga växter och klarar en hårdinskärning. Måbär kan man klippa ner till cirka 20 centimeter över marken, medan man med oxbär gallrar ur och sedan försöker att forma en ny häck.

Lämplig häck till ett nordläge kan vara bukett spirea (Spirea vanhouttei), 1,5-2 meter eller liguster (Liguster vulgare) 2-3 meter. Spirean har man som en friväxande häck medan ligusterhäcken behöver klippas två gånger om året.

Ölandstoken som trivs bäst i soliga lägen blommar rikligt i juni-september