Det finns fler krav: säsongsanställda ska ha månadslön från första anställningsdagen och arbetsgivaren ska lägga pengarna de sparar i en lönepott när en nyanställd får lägre lön än den som slutade hade.

Kvalificerade yrkesarbetare (yrken med gymnasial utbildning) ska om fyra år ha löner jämförbara med den privata sektorn, idag 17 160 kr i genomsnitt.

Därutöver finns olika krav på förbättringar i tid och ersättningar för dem som arbetar enligt löneformulär, för betinganställd kyrko- och/eller kyrkogårdsvaktmästare, i normalinstruktionen och tidlistan.

– Vi kräver en löneutvecklingsgaranti mot bakgrund av att andra grupper inom kyrkan har haft en bättre löneutveckling, t ex prästerna.
Kyrkomusikerna fick en sådan garanti vid förra avtalsrörelsen, säger Annika Falk, ombudsman som förhandlar för gruppen.