— Detta förslag kommer från en person som kommit dit han är genom att vara facklig företrädare, säger Kommunals sektionsordförande Rolf Hagebjörk om Lars Törnman.

Förslaget gäller att flytta över 150 kommunanställda varav 100 städare och resten fastighetsskötare, rörläggare och administrativ personal till det kommunala fastighetsbolaget Kirunabostäder. Kommunen har lovat att ingen ska sparkas inom tre år.

En del ska få studera, andra ska pensioneras. I slutändan räknar man med att ha cirka 30-40 personer kvar i en pool, uppger Rolf Hagebjörk.

De anställda är mycket upprörda. Dessutom har Kirunabostäder likviditetsproblem, enligt Rolf Hagebjörk.
Han har nu tagit kontakt med Kommunals avdelning i Luleå. Samtliga berörda fack kommer att begära skadestånd.

— Detta är den största skandalen i Kirunas historia. Det är beklagligt att kommunen gör detta utan MBL-förhandling, säger Rolf Hagebjörk.

Lars Törnman å sin sida menar att facken skrev bort sin förhandlingsrätt i enskilda frågor i samband med att ett förändringsarbete som startade för ett år sedan. Trots det har han MBL-förhandlat med facken två gånger.

Det som nu händer är att man slår ihop tekniska kontoret med Kirunabostäder för att få samordningsvinster. Han räknar med att 50 personer kommer att gå över till Kirunabostäder frivilligt. Det finns ett akut behov av nyrekrytering i kommunen så det kommer inte att bli svårt att placera dem som inte vill gå över, tror Lars Törnman.

— Vi tar faktiskt vårt ansvar. Men du har ingen livstidsgaranti på att få ha kvar samma jobb, säger Lars Törnman.

Han välkomnar en prövning av det som har hänt eftersom han och facken har olika uppfattning.