1997 försvann den obligatoriska förhandsgranskningen och S-märkningen av elektriska produkter för hem och hushåll. Tidigare typgodkändes alla apparater innan de kom ut på marknaden. Nu granskas de bara genom stickprov. S-märkningen är frivillig.

Det kan finnas farliga apparater som inte upptäcks. Ett exempel är det elektriska ishockeyspel (Air) som för två år sedan närapå hade dödat en sjuårig flicka på ett fritidshem. En tragisk dödsolycka på ett fritidshem i Tanumshede kunde ha undvikits om det funnits en jordfelsbrytare. Höljet på ett elelement hade blivit strömförande på grund av felkoppling.
En jordfelsbrytare upptäcker om strömmen i ett elsystem går fel.

Brytaren stänger då av strömmen. Jordfelsbrytare kan även hindra att det börjar brinna vid kortslutningar.

Från och med första juli i år måste jordfelsbrytare installeras när nya bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem byggs. Men Elektrikerförbundet vill att även de äldre byggnaderna ska förses med jordfelsbrytare, att alla lokaler där människor vistas ska ha en sådan här brytare. Kostnaden för att installera brytaren är försumbar, menar förbundet, cirka 2000 kronor i en vanlig lägenhet. Jämför detta med storbränder, det vill säga bränder med skador för över 1, 5 miljoner kronor, som orsakas till mellan 25 och 30 procent av elfel.

Elektrikerförbundet har fått stöd av socialdemokrater och miljöpartiet som motionerat till riksdagen om att lagstifta.