Brandmännen i Laholm har dragit i gång en egen värvningskampanj för att få fler att anmäla sig.

Sammanlagt behövs sex nya deltidsbrandmän i kommunen.

— Vi börjar bli gamla i kåren. Det behöver förnyas, säger Lars-Åke Eliasson, vid deltidskåren i Knäred utanför Laholm.

Enligt Annika Falk, ombudsman på Kommunal, har det generellt blivit svårare att rekrytera deltidsbrandmän på många håll. En orsak kan vara att människor inte jobbar och bor på samma ort i lika hög utsträckning längre, vilket är ett krav. Sen krävs det också en generös arbetsgivare.
— I dagens läge när organisationerna slimmas så är det inte alltid som arbetsgivaren beviljar ledighet, säger Annika Falk.

I regel har en deltidsbrandman jourtjänstgöring minst var fjärde vecka och får en årlig ersättning på cirka 60 000 kronor för sitt uppdrag.