Drygt en miljon människor i Sverige har astma eller KOL, det vill säga ”kronisk obstruktiv lungsjukdom”. Omkring 400 000 personer över 50 år beräknas lida av sjukdomen men bara 40 procent har fått diagnosen.

Många får diagnosen så sent att de redan hunnit förlora hälften av sin lungfunktion. Nästan hälften av alla rökare som når hög ålder drabbas av KOL. Enda sättet att förlänga livet för den som har KOL är att sluta röka. Inga läkemedel har hittills visat sig effektiva.

Rapporten från SBU ger också besked om vilken som är den bästa behandlingen mot astma, en sjukdom vars orsaker man inte känner till.

Mot astma hjälper långverkande beta-2-stimulerare samt inhalationssteroider.