Kommunals medlemmar har år efter år fått se att andra grupper gått ifrån dem lönemässigt.

— Under senaste tioårsperioden har våra medlemmar också tvingats åse hur andra grupper inom den kommunala sektorn fått en mycket bättre löneutveckling, säger Kommunal i sina yrkanden inför 2001 års avtalsrörelse.

Tidigare i höst samverkade LO-förbunden om gemensamma lönekrav som för Kommunals del innebär en ram på 700 kronor — cirka 4,7 procent. Men sedan dess har Kommunal skärpt kraven väsentligt. Nu har man plussat på drygt 1,5 procent. LO-ramen räcker helt enkelt inte till för att minska klyftan mellan kommunalarna och verkstadsarbetarna, som Kommunal jämför sig med.

— Vi skulle få hålla på i evigheter, säger Jan Sjölin idag.

— Förbundet sätter nu definitivt ner foten för att stoppa den kräftgång som många av våra medlemmar befinner sig i.

Det kortsiktiga målet är att Kommunals kvalificerade yrkesarbetare (länka till listan på yrken), exempelvis undersköterskor och brandmän, på fyra år ska komma ikapp verkstadsarbetarna. Det handlar om ett gap på drygt två tusen kronor.

Närmare sex av tio tillhör gruppen kvalificerade yrkesarbetare där gymnasieutbildning är ett krav.

Det här innebär knappt femhundra kronor extra per anställd och år utöver ”LO-ramen”. Men Kommunal anser att arbetsgivarna har råd.
Man pekar på att andra grupper som sjuksköterskor, läkare och tjänstemän under senare år getts mer än deras avtalade löneökningar. Nu är det vår tur argumenterar Kommunal. Andra får stå tillbaka. Kostnaden är 0,5 procent av kommunernas och landstingens totala lönesumma.

— Men vi överger inte de lägst avlönade, lovar Jan Sjölin. Men för att kunna höja golvet måste vi först höja taket. Det långsiktiga målet är att förbundet medellön ska vara lika med genomsnittet för verkstadsarbetare.

Säkrad realöneutveckling för alla medlemmar är en av de viktigaste punkterna. Uppskattningsvis innebär det 300-400 kronor per heltidare.
Kommunal kräver att lägstlönen för den som är 19 år och/eller har fullgjord yrkesgymnasial utbildning på 12 200 kronor. Efter sexmånaders sammanlagd anställningstid höjd lön med minst sex procent.

Kommunal kräver också att man i alla kommuner och landsting förhandlar fram lägsta befattningslöner för alla yrkesgrupper.

Dagens kortidsvikarier tillhör förmånsgrupp 2 och har därför sämre vilkor. Kommunal kräver att uppdelningen i grupp 1 och 2 slopas.
Sjölin säger sig vara beredd på att det kan bli ”ett jäkla” liv när ni Kommunal ställer sina tuffare krav. Men…

— Vi är nu beredda att ta strid för våra medlemmars villkor!

I kommunerna 1998-1999

Avtalade löneökningar

Faktiska löneökningar

Kommunal

6,2%

6,0%

820 kr

Sjuksköterskorma

5,4%

10,1%

1 700 kr

Kommunaltjänstemännen

4,6%

7,0%

1 150 kr

Läkarna

4,1%

5,4%

1 860 kr

Källa: Kommunal