Det började en dag när jag var sex år.

En dag jag aldrig kommer att glömma.

Jag vet inte hur det känns för dig,

men det känns dåligt för mig

att ha förlorat en Far.

Jag vet inte hur det känns för dig,

men det känns dåligt för mig.

Bara om jag kunde få se honom igen.

Varför skulle han ge upp just nu?

Jag vet inte hur det känns för dig,

men det känns dåligt för mig.

Jag saknar honom så.

På hans grav vaktar en duva.

Jag vet inte hur det känns för dig,

men det känns dåligt för mig.

Han har hamnat i Guds händer.

Bara om han kunde komma tillbaka.

Jag vet inte hur det känns för dig,

men det känns dåligt för mig.