Kära Maggan!

En tids kravlös vila på retreat skulle säkert göra dig gott. Jo, de platser som anordnar retreater är oftast knutna till kyrkan. Din hemförsamlings präst eller diakon kan säkert ge dig råd.

Om du vill ta kontakt direkt kan jag rekommendera S:t Davidsgården i Rättvik, 0248-131 70, eller Sigtunastiftelsens refugium, 08-592 589 00. En rad kloster, såväl inom Svenska kyrkan som knutna till katolska ordnar, erbjuder också den här möjligheten.