Medlare är ett bristyrke, berättar Svenska Dagbladet. Kommuner och landsting saknar medlare. Staten saknar medlare. Även det officiella Medlingsinstitutet saknar medlare. Alla de tolv (herrar) som finns har ”köpts upp” av industrin och handeln. Kommunförbundet och Lärarförbundet har fått stå med lång näsa när de velat låna någon för att slita lönetvister.

Vågar man hoppas att Gunnar, Benne, Rune, Claes och Göte får lite konkurrens. Vad är det för fel på Inger, Lena, Anna och Inez? För att nu bara ta några av de kvinnor som med diplomati och sakkunskap skulle kunna bjuda gubbsen konkurrens.