Det här fenomenet beror på att kroppen vant sig vid dina två gympapass. Den är fantastisk på anpassning och har nu ”lärt sig” dina aktiviteter.

Försök därför att i fortsättningen variera passen, både i tidslängd och i träningstyp. Kroppen behöver hela tiden få stimulans och ”nyheter” för att reagera positivt. Prova alltså med att lägga in annat, som styrketräning, joggning, power walk, simning eller skidåkning nu när vintern kommer.

Du bör också variera veckorna. Exempelvis genom ett sådant här schema:

Vecka 1: gympa ett pass, styrketräning ett pass och joggning ett pass.

Vecka 2: två gympapass och ett joggingpass.

Vecka 3: två styrkepass och ett joggingpass. Börja sedan från början!

Använd fantasin!. Genom ett sådant upplägg stimulerar man ju även huvudet. Omväxling förnöjer.