I deckaren Grumligt vatten (Bokförlaget Kärret) friläggs ett nytt skikt just när bilden börjat klarna, och så är det mer än en gång. Ändå blir det inte rörigt, tvärtom. Det är en sorgfälligt prydlig story berättad i sakta mak.

Leif Strandberg arbetar som psykolog och detta är hans första roman.