Alla bolag tar ut en förvaltnings- eller fondavgift på kapitalet. En del tar också ut en avgift på varje pensionsutbetalning. Två av bolagen tar ut en årsavgift i kronor för sin traditionella pensionsförsäkring, Folksam tar 60 kr och Länsförsäkringar 80 kr.

Av de tolv bolag som erbjuder fondförsäkring tar hälften ut en sådan årsavgift, 80-90 kr. Bland dem finns Robur Försäkring, AMF Fondförsäkring och Folksam-LO Fondförsäkrings AB. Årsavgiften får man fortsätta betala, även om man väljer en ny förvaltare av sin pension efter ett eller flera år. Det kapital som bolaget redan har fått att förvalta ligger kvar i bolaget, det är deras motiv för att ta ut avgift.

Byter man flera gånger kan det alltså bli flera avgifter man tvingas betala varje år. Premieavgiften som andra bolag tar ut fungerar inte så, den slutar man betala om man lämnar ett bolag.

Jobbar man i kommunen och blir ”bolagiserad”, dvs övergår att jobba i ett kommunalt bolag, hamnar man i ett nytt pensionskollektiv, PA-KFS. Då kan man också tvingas byta pensionsförvaltare, om det bolag man valt inte finns med bland alternativen på PA-KFS. Risken finns, bara tio alternativ finns att välja mellan, för de 18 000 som omfattas av PA-KFS. Ett sådant exempel är AMF Pension som inte alls engagerat sig i det valet. På AMF Pension förklarar man att det beror på att det är en så liten grupp, det skulle bli för dyrt och leda till höga avgifter.

– Man bör vara uppmärksam på att t ex AMF Pension kommer att fortsätta ta avgifter på de pengar som kommit in även från dem som kanske vill men inte kan fortsätta välja AMF Pension därför att deras arbetsplats blivit bolag, säger Per-Olof Ryding, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

I mitten av november hade 93 000 av totalt 800 000 kommun- och landstingsanställda valt, det motsvarar 13 procent. Av dem hade knappt två av tre valt fondförsäkring, en av tre valde traditionell pensionsförsäkring. Har man valt men vill ändra sig, kan man göra det fram till årsskiftet.

I en undersökning som Demoskop gjort bland kommun- och landstingsanställda i september-oktober, visar det sig att fyra av tio inte känner till att de kan välja hur avtalspensionen ska förvaltas. De som inte väljer nu kan välja senare. Om man inte väljer alls placeras ens pensionsmedel i en traditionell pensionsförsäkring i KPA.

Läs mer – den fullständiga tabellen med avgifter finns på www.pensionsvalet.se/pfa98_avgifter.html