Deltagarna är med i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som kallas Aktivitetsgaranti, nytt från augusti i år. De deltagare som ringt Kommunalarbetaren är mycket missnöjda, men de vågar inte framträda med namn.

— Det är som ett fängelse. Vi har inget schema, vi ska vara här från halv nio till fem, men kan inte göra mycket annat än att stå i kö för att komma åt en dator. Det finns inte plats för oss att sitta och äta, vi får köa till toaletten, och lokalerna luktar mögel, säger en av dem.

Det är länsarbetsnämnden i Skåne som har anlitat Liber Hermods för att sköta Aktivitetsgarantin och en förberedande kurs för den. Enligt anvisningarna för garantin ska deltagarna arbeta i små grupper, 10-15 personer, och var och en ska tillsammans med handledaren göra en individuell jobbsökarplan.

— Det finns tre handledare för oss allihop, berättar den som ringer Kommunalarbetaren. Det finns läroböcker att låna, men vi får inte ta dem med oss hem. Och det finns en enda telefon till oss allihop.

Lördagen den 28 oktober fick Liber Hermods tillgång till lokalen, och två dagar senare startade verksamheten.

Kommunalarbetaren har sökt ansvarig chef för Aktivitetsgarantin i Kävlinge, men inte nått honom.