Riktlinjerna har arbetats fram av personal inom hemtjänsten tillsammans med forskaren Mats Lundgren.

Marie-Louise Gustafsson är mycket nöjd med resultatet.

— Vi är först i landet med etiska riktlinjer för vårdbiträden och undersköterskor. Riktlinjerna ökar medvetenheten om yrkesrollen och höjer yrkets status, säger hon.

Riktlinjerna som formellt har antagits av omsorgsförvaltningen består av sju punkter:

”I vår yrkesutövning:

  • Ska vi möta våra vårdtagare med respekt för deras självbestämmande och integritet.
  • Eftersträvar vi att skapa förtroendefulla relationer till vårdtagarna och deras anhöriga.
  • Utnyttjar vi inte vår makt och ställning i förhållande till vårdtagarnas beroende och tillit.
  • Missbrukar vi inte uppgifter vi fått i förtroende.
  • Uppträder vi på ett sådant sätt att det väcker förtroende både för oss själva och för vår yrkesgrupp.
  • Upprätthåller och utvecklar vi vår yrkesskicklighet.
  • Förbinder vi oss att hålla de yrkesetiska riktlinjerna aktuella genom att regelbundet diskutera och bearbeta yrkesetiska frågor i arbetet.