Det fungerar bra mellan dig och din man på ett kompisplan, men du känner inte lust till honom och saknar honom inte när han är borta.

Vad var det som hände för ett och halvt år sedan? Handlar det om att attraktionen försvunnit för att ni blivit mera som kompanjoner i aktiebolaget Familjen, än man och kvinna i en kärleksrelation? Eller handlar det om att du under lång tid hållit tillbaka besvikelse och ilska, som lagts som cement över positiva känslor?

I den situationen är det frestande att söka bekräftelse hos någon annan. Du behöver ta reda på om din kärlek av ett eller flera skäl sakta har ”djupfrysts” men är möjlig att ”tina upp” igen, eller om känslorna är helt döda.

Jag tror det är viktigt för er båda att till exempel med en familjerådgivare försöka titta på varför ni hamnat i den här situationen.