Tittar man enbart på kvinnorna har dock grekiskor, italienskor, spanjorskor klart större chans än svenskorna att uppleva 60-årsdagen.

Danska män och kvinnor har betydligt sämre prognos. De löper ungefär 50 procents större risk att i vuxen ålder dö före 60.

– Möjligheter finns att framöver ge ännu fler svenska kvinnor och män chans att få fira 60 år. En fortsatt positiv utveckling förutsätter dock intensifierade såväl förebyggande som vårdande insatser liksom minskade skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper, säger Douglas Skalin på Landstingsförbundet som gjort dessa beräkningar.

.