Och om ytterligare 20-30 år skulle vi ha samma inkomstklyftor som i USA! Inkomstgapet mellan hög- och låginkomsttagare har ökat och barnfamiljer, främst ensamstående med barn, har haft den sämsta utvecklingen.

Under 1980-talet ökade inkomstspridningen med 80 procent och under 1990 talet ökade den med 15 procent. Kapitalinkomsterna har ökat i betydelse. Och de är ännu mer ojämnt fördelade. Det konstaterar LO i den oroande rapporten ”Inkomster och inkomstfördelning”.

Internationellt sett är Sverige fortfarande ett land med rätt jämn inkomstfördelning. Men utvecklingen går åt fel håll. Satsa på barnfamiljerna — nu!