Efter nästan 30 år i vården, belönad av landstinget med guldklocka, orkade inte benen längre. Regina gick delvis sjukskriven under ett par år och ena höftleden opererades. Men kroppen blev inte helt återställd:

— Jag orkade inte fortsätta att pendla mellan Norrtälje och arbetet i Enköping så jag sade upp mig och blev arbetslös.

Regina stämplade i a-kassan och var inskriven vid AMI, arbetsmarknadsinstitutet. Det var då hon såg annonsen om Väddö folkhögskolas ettåriga friskvårdskurs ”för dig som är arbetslös och vill ta till vara tiden till studier”.

Hon nappade för att testa hur mycket kroppen skulle klara av efter operationen och rehabiliteringen. Men också för att pröva om hon kunde hitta en ny yrkesframtid inom friskvården.

Samhället, i form av centrala studiestödsnämnden, ställde upp och betalade studierna. Men eftersom hon då fick studiestöd i stället för a-kassa upphörde avtalsgruppsjukförsäkringen AGS att gälla för henne. Men det visste hon inte om:

— Hur ska man kunna veta det när ingen upplyser en? sade hon bedrövad när vi första gången talades vid.

När friskvårdskursen var slut började Regina att stämpla igen. Hon prövade att arbeta i affär med utbildningsbidrag från försäkringskassan. Hon sökte och fick ett kortare jobb i annan affär. Men även den andra höftleden gjorde sig påmind.

— Jag orkade inte jobba heltid, så jag ansökte om förtidspension och fick halv.

Den som är med i facket är försäkrad genom AMF. Blir man arbetsoförmögen så kan man få pengar därifrån. Men nu sa försäkringsbolaget nej till Regina.

Försäkringen gäller 180 dagar efter att man slutat sin anställning. För den som är arbetslös och stämplar i a-kassa eller genomgår arbetsmarknadsutbildning med bidrag förlängs efterskyddet till två år. Men…

”Eftersom Regina Rosendahl har studerat via CSN kan inte detta jämställas med arbetsmarknadsutbildning.”

Med andra ord: Arbetslösa som studerar med pengar från statliga centrala studiestödsnämnden ramlar ur försäkringen. De som får statliga bidrag för att de går på arbetsmarknadsutbildning förblir försäkrade.

— AMF-reklam i TV om ett bättre liv på ålderns höst känns som ett hån! sa hon då.

Kommunalarbetaren ringde upp AMF och hänvisades till tjänstemannen Börje Tillbom. Han bekräftade att för att få ”förlängt efterskydd” så måste den arbetslösa stå till arbetsmarknadens förfogande.

Och då räknades inte ”frivillig utbildning” i exempelvis i Kunskapslyftet.

Men så sa han till slut något som kunde ge nytt hopp för Regina Rosendahl. Från och med i år hade AMF ändrat praxis. Nu kan man också få förlängt skydd om man studerar med Svuxa, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

Överklaga, var hans råd till Regina och hon följde det, eftersom det var just Svuxa hon hade fått under studietiden. Hon sände ett kort brev till AMF och så fick hon rätt och tre års retroaktiva pengar.

— Inget krångel alls, säger hon överlyckligt till Kommunalarbetaren.
Regina är säkert inte ensam. Men vill du få din sak prövad på nytt måste du själv ta kontakt med AMF. Skriv ett brev och överklaga. Är du osäker så ring till AMF.

Hit ska du vända dig:

Ring till: AMF-AGS telefon 08-696 40 03

Skriv till: AMF, AGS-nämnden, 113 88 Stockholm