En liten sliten maskros

Här vajar för hårdan vind

Men ingen märker den sköna,

Som lyser vid grönan lind.

En liten sliten maskros,

Ej någon plockar i famn.

Men ser man noga efter,

Så är den riktigt grann.

Du lilla slitna maskros,

Lys upp vår karga stig.

Kan hända att någon ser dig,

Och känner i hjärtat din frid.