Färgen på din pensel har torkat,

Paletten ligger likt ett minne

Från en flydd sommar

Jag kan minnas hur vi skratta

Åt det som var ,

Åt det vi trodde skulle komma

Än i dag kan jag om jag blundar,

Känna lukten av oljefärg

Höra vattnets kraftfulla dån,

Mot klippan

Det som ger mig kraft är att jag vet,

Att denna sommar än en gång skall
Komma.

På paletten skall vi blanda alla
Ljusa minnen,

Och på en stor duk måla sommaren.