Bussarbetsgivarnas VD Peter Jeppsson säger att det är upprörande att arbetarskyddsstyrelsen sätter sig över de pausregler som arbetsgivarna och Kommunal enades om efter strejken 1999. Reglerna ger förarna rätt till 12 minuters paus efter 3,5 timmars arbetspass.

— Arbetarskyddsstyrelsen tar inte hänsyn till att reglerna måste vara bra både för företagen och de anställda. Om Arbetarsskyddstyrelsens beslut får gälla ökar företagens kostnader. Vi får svårt att lägga ut passen. Det kommer att bli fler deltider vilket inte de anställda vill ha.

Peter Hansen, arbetsmiljösamordnare för bussförarna i Stockholm, säger att han som huvudskyddsombud för Busslink tillsammans med huvudskyddsombuden för Swebus och Linjebuss också kommer att överklaga beslutet. Men av andra skäl än de Peter Jeppsson nämner.
— Beslutet säger att vi ska ha tio minuters paus efter 2,5 timmars körning. Övriga arbetsuppgifter som framkörning och omskyltning räknas inte in i tiden. Och det finns inga tvingande regler om att det ska finnas tillgång till toalett under pausen.

Peter Hansen säger att skyddsombudens överklagande syftar till att få rätt till 10 minuters fredad paus med tillgång till toalett efter 2–2,5 timmars arbetspass.

— I förarbetet till själva beslutet stöder arbetarskyddsstyrelsen dessa krav men själva beslutet säger något annat.

Nu blir det regeringen som får ta slutgiltigt beslut om vilka regler som ska gälla. Ett avgörande kan komma nästa år.

Bussförarna i Stockholm har drivit kravet om pauser i sex år. Peter Hansen säger att han har förhoppningar om att regeringen ska ge förarna rätt.

— Pausreglerna som vi fick efter strejken förra året var inte tillräckligt bra. Vi saknar i dag tillgång till toalett och pauserna kan helt försvinna om turerna är försenade vilket ofta inträffar.