Cletus Nelson Nwadike, ung poet från Nässjö och Nigeria har gett ut sin andra diktsamling på svenska, ”Med ord kan jag inte längre be” (Heidruns förlag).
”Jag tror inte att Gud förväntar sig att diktaren ska be med ord… Det är mina barns tystnad som oroar mig mer än deras ord. Deras fotspår som syns i sanden säger mer än ord”, skriver Cletus Nelson Nwadike i sitt förord.

Men han har ett skarpt sinne för ordens nyanser och valörer och diktar med stor känslighet. I botten finns stråk av sorgsenhet och övergivenhet men också av kärlek och tillförsikt. Hans dikter är mycket vackra:

”om natten följer jag

efter någon utan

ansikte

marken döljer spåren

men hans skugga är

oändlig”

Cletus Nelson Nwadike intervjuades i Kommunalarbetaren nummer 6/2000. Han berättade där om sitt liv och om sin kärlek till orden, som han fick med sig från äldre människor och lokala poeter under uppväxten i Afrika.