Personalen har protesterat, argumenterat och demonstrerat för att få högre löner. Grannkommunerna betalar bättre. Täby ligger högst.

Undersköterskan Elaine Johansson hade 14 600 i grundlön i Österåker för arbetet med förståndshandikappade. I Täby får hon 16 000 i grundlön och 2 000 i tillägg för att hon arbetar i en pool. Där arbetar hon med fysiskt handikappade.

1998 var personalomsättningen inom vård och omsorg 4 procent. I år nådde den upp till 12 procent redan på de tre första kvartalen. Även chefer och arbetsledare slutar, därför har vårdarna fått göra mycket administrativt jobb.

Elaine säger:

— Först var det roligt med mer ansvar, vi satt med schemaraderna, skaffade vikarier och skötte semesterplaneringen, men vi fick inget betalt för det. Och vi har varit så få, att vi har haft massor av mertid och övertid.

I våras bjöd vårdarna in vård- och omsorgsnämnden till krismöte, men bara en politiker kom.

Vårdarna slog larm om att löneläget gjorde det svårt att behålla och rekrytera kompetent personal och att omsorgen därför försämrats. De påpekade att det kostar att nyrekrytera, att kommunen till sist kanske tvingas köpa vårdplatser och att många vårdtagare kan komma att kräva fler vårdtimmar, eftersom de far illa av personalbrist och rotation.

Göran Envall är vård- och omsorgschef i Österåker. Han är också oroad och har fått igenom som en början att över
95 000 kronor ska gå till löneökningar inom vård och omsorg från oktober i år. Det är 75 procent av den så kallade verksamhetspotten som går till vård och omsorg, fastän det inte är den största förvaltningen. Det är ändå en droppe i havet, ungefär 150 kronor per person, om det skulle delas ut lika till alla.
Lena Hedberg är ordförande i Kommunal i Österåker:

— Det räcker inte, allra minst tusen kronor i månaden skulle behövas för att få folk att stanna kvar.

— De håller på att gå under inom vård och omsorg. De är så ofta underbemannade, eftersom det inte går att få tag på vikarier heller.
Det är ännu inte klart hur de 95 000 kronorna kommer att fördelas. Men enligt Lena Hedberg får sannolikt de som arbetat länge större delen, eftersom nyanställda har fått samma lön som dem eller till och med mer.