Löneuppgifterna som vi har bearbetat kommer ursprungligen från Kommunförbundets statistikinsamling. Den används också av bland annat fackförbunden och Statistiska centralbyrån.

Flera brandmän har hört av sig och ansett att deras löner överskattas.
I de ”fasta kontantlöner” som vi har publicerat ingår brandmännens fasta OB. Andra gruppers rörliga OB ingår dock inte i den här statistiken.

Av brandmännens publicerade lön på 17 680 kronor är 2 233 kronor ett fast OB (genomsnittet i landet enligt statistiken).

Om man jämför olika gruppers löner utan OB så blir snittlönen för brandmän 15 447 kronor. Brandmännens löneläge är därmed i nivå med flera andra tekniska grupper inom Kommunal som exempelvis förare av tyngre fordon.

Från Norberg kommer en förklaring till varför vaktmästarna där har så mycket högre lön än på annat håll i landet. Sedan en tid har de tagit över nattvaktsarbetet i kommunen. 200 timmars extra kvälls- och nattarbete och jour ger 2 200 kronor i månaden.