— Styrelsen kommer att ta beslut under hösten, säger kassaföreståndare Anders Bergström.

De 22 anställda vid Telefoncentralen ska i stället arbeta med handläggning av ärenden för dem som endast är medlemmar i a-kassan, enligt de nya planerna.

Redan i dag är telefonverksamheten ordentligt nedbantad. Vid starten sommaren 1997 var 25 personer i Visby sysselsatta med att besvara frågor från medlemmar runt om i hela landet. I dag jobbar endast fyra till sex personer åt gången med telefonslussen. Förbundet har slutat marknadsföra Telefoncentralen som ett alternativ för dem som inte kommer fram till sin egen a-kassa.

— De som jobbar vid Telefoncentralen har fått utbildning och vi vill utnyttja deras kapacitet som handläggare i stället, säger Anders Bergström.

När arbetslösheten fortfarande var hög var det ett enormt tryck på Telefoncentralen. Som mest var de uppe i 49 000 påringningar under en dag. Men bara 700–800 av dem hann besvaras.

— I dag har vi haft 765 påringningar och vi har svarat på nästa 100, berättar Birgitta Pettersson, chef för Telefoncentralen, om den förändrade arbetssituationen.

Det kan eventuellt bli så att Telefoncentralen så småningom ändå får en roll om trycket är stort på vissa håll, som i exempelvis Stockholm. Diskussioner pågår om olika lösningar. Men huvudinriktningen för verksamheten i Visby blir efter årsskiftet handläggning för den växande skaran medlemmar som enbart väljer att gå med i a-kassan.

— Vi skulle kanske kunna hjälpa till att kapa av toppen i Stockholm lite grann, om vi har överkapacitet, säger Birgitta Pettersson.