Samtidigt hade exempelvis vårdförbundets medlemmar förstärkt sin löneposition från 105,2 procent till 107 procent motsvarande period. ”Den trenden måste brytas och det måste ske i den här avtalsrörelsen”, säger Kommunals avtalssekreterare Jan Sjölin.

Det är det samordningen i LO handlar om. Att vara överens om att alla inte kan få mer än genomsnittet. För om alla försöker spränga inflationstaket blir det bara arbetslöshet. Slagsmål om lönerna leder bara till att grupper som inte hotas av arbetslöshet gynnas, dvs de högsta tjänstemännen.

DET FRAMGÅR AV LO:s nya utredning Löner 2000, att höga tjänstemän, trots massarbetslöshet, fick högst löneökningar 1994-2000. Arbetare, både män och kvinnor, har fått lägre lönelyft. Lägst ökningar har arbetare i offentliga sektorn, framförallt kvinnoyrken i kommunerna, fått. Följaktligen finns de också längst ner på lönetrappan.

Där står bland andra kommunalarbetarna i Göran Perssons hemkommun Vingåker med 13 752 kronor: landets lägsta medellön. Löneskillnaderna mellan olika kommuner kan vara betydligt större än dem mellan mans- och kvinnodominerade yrken, visar vår kartläggning på sidorna 16-21.
Under 12 år, fram till 1994, hände ingenting med kommunalarbetarnas reallöner, trots rätt stora nominella lyft.

Snittökningar på 8,8 procent förvandlades till blygsamma 0,2 procent när prisökningarna tagit sitt. Inflationen åt upp löneökningarna.

De senaste åren har låg inflation och låga lönelyft brutit den trenden. Nominella ökningar på 3,9 procent har givit reala ökningar på ungefär 2,7 procent. Löner och priser har någorlunda följt varann.

MEN MEDELLÖNEN för en arbetare i offentlig sektor (= kommunalare) är idag 14 600 kronor, enligt LO:s och Statistiska centralbyråns beräkningar. Och hela 90 procent av Kommunals medlemmar tjänar mellan 12 500 och 16 000 kronor i månaden, enligt förbundets statistik. Det handlar om jobb som kräver stort kunnande och ansvar men som idag värderas alldeles för lågt.

Marknadskrafterna har i viss mån fått verka i storstadsområdena. Där kan även undersköterskor få bättre löner än genomsnittet. Men, som Kommunals lönestatistik visar; löneglidning (det vill säga lokala extra påslag utöver avtal) har hittills inte förekommit för förbundets medlemmar, snarare tvärtom: Man har fått ut snäppet mindre än vad de centrala avtalen gett! Här måste Kommunal lokalt ta krafttag och övertyga arbetsgivarna om att medlemmarnas arbetsinsatser förtjänar radikalt annan bedömning! Och Persson måste kanske öppna plånboken ännu en gång.