Jan Sjölin, Kommunals avtalsombudsman, är medveten om att det kan bli en tuff avtalsrörelse men han är beredd att ta striden.

— Vi ska fixa det här. Arbetsgivarna ska inte kunna spekulera i att gå från ett avtal till ett annat och tjäna pengar på det. Inget avtal ska vara billigare. Medlemmarna ska kunna byta huvudmän och ha villkor som de upplever som rättvisa, säger han.

Jan Sjölin jämför med den diskussion som finns inom trafiken där Kommunal länge kämpat för ett enhetligt branschavtal.

Motioner börjar nu komma in till förbundet om likvärdiga avtal för dem som jobbar privat.

Medlemmarna kräver framför allt längre semester.

Inom kommuner och landsting har de anställda 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50. Privatvården har bara lagens 25 dagar.

Jan Sjölin säger:

— Lika semester kostar naturligtvis. Men det är egentligen ingen merkostnad om man tar över kommunalt anställda som redan har de här antalet semesterdagar. Vad det handlar om är att de privata företagen har lagt låga anbud och hoppas att de ska klara av att göra besparingar genom att försämra de anställdas förmåner.

Ett annat krav från Linköping är kvalificerad övertid när man är beordrad övertid på lördag, söndag och röda dagar.

När det gäller olika typer av ersättningar tycker Jan Sjölin att det vore bättre med högre lön och mindre tillägg än tvärtom, väl medveten om att det kan väcka reaktioner.

— Timanställda bör också få del av pensionsförmånerna: Där har vi stöd av EU:s regler som inte tillåter att förmånerna är olika beroende på hur man är anställd.

Det företagsavtal som nu håller på att träffas i Helsingborg inger också stora förhoppningar.

— Vi ska fixa så att det avtalet blir minst lika bra som det gamla, det vill säga AB, Allmänna Bestämmelserna.

Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör inom Privatvården, säger att han inte vill prata om några avtal, han förhandlar inte med media.