Kommunal och arbetsgivarna har börjat från noll och arbetar fram ett helt nytt företagsavtal. Semesterdagarna är heliga för medlemmarna.
Helsingborgs sjukhus är sedan den första januari bolag. Sjukhusen brukar ha serviceavtal med Landstingsförbundet. Men VD Stefan Sallerfors vid Helsingborgs lasarett föredrar Privatvården för att de, enligt honom, kan erbjuda en modern och anpassad service.

På sjukhuset tillämpas AB, Allmänna Bestämmelser för kommuner och landsting, men nu ska det bli ett nytt avtal.

Kommunals ombudsman Hans-Olle Andersson tycker att det nya avtalet är en spännande utmaning.

— Men vi ska självklart slå vakt om det vi har, säger han.

Hur det nya avtalet ska utformas diskuteras bland arbetsplatsombuden. Samtliga fackliga organisationer är involverade.

Fyra stora frågor står på dagordningen: semestern, arbetstiden, belöningssystem och kompetensutveckling.

Arbetsplatsombuden driver stenhårt att behålla semesterdagarna.
Det är också heligt att huvudsemestern ska vara fyra veckor och ska den förläggas på andra tider ska de anställda ha kompensation för det. Det ska inte heller bara vara arbetsgivaren som bestämmer hur semestern förläggs.

En het potatis är OB-ersättningen, berättar Hans-Olle Andersson och slänger ut en brandfackla. Har inte ersättningen för litet värde vid storhelgerna? Ska man räkna in OB-ersättningen i lönen eller ha ersättning vid sidan om? Han umgås med tanken att det är bättre att höja grundlönen.

Ett annat hett ämne är måltidsuppehållet. En del anställda vill att man ska ta bort det och på så sätt tvinga arbetsgivaren till schemalagd rast. Andra menar att det inte stämmer med verksamheten och att det inte ska vara schemabundet

Alla ska ha rätt till kompetensutveckling. Något som arbetsgivaren redan ställt sig positiv till.

De anställda har redan fått rätt till gratis sjukvård i och med det nya bolaget.

— Medlemmarna vill gärna också ha fri tandvård, berättar Mari Löfqvist.
När det gäller belöningar är det ingen brist på idéer, från att få bussbiljetter för att stimuleras att åka kollektivt till privat pensionsförsäkring och avtal med resebyrå om rabatt på semesterresor.
— Det viktiga är det dagliga erkännandet, vilket ska ingå i chefens roll, poängterar Hans-Olle Andersson.

Till första januari hoppas parterna på att avtalet ska vara klart.
Arbetsgivarens förväntningar är bland annat att mer forma ett individuellt medarbetareavtal än detaljerat kollektivavtal. Det ska präglas av nytänkande och anpassas till den enskildes behov.

Några som inte berörs är mentalskötarna. Psykiatridelen ingår inte i bolaget.