Men när 40 dagbarnvårdare sägs upp hamnar frågan inte ens på politikernas bord, skriver vår reporter i ett reportage om dagbarnvårdare på Gotland.

Nog ska man väl få jobba tills man fyllt 60 åtminstone, säger 57-åriga Ingegerd Häglund, en av de uppsagda dagbarnvårdarna. Nu ordnade det sig i alla fall.

När Kommunalarbetaren varit på plats och intervjuat återtas uppsägningarna! Förhoppningsvis blir dagbarnvårdarna jämställda med övriga invånare, även hos politiker i framtiden.