Hemsjukvården hotas, när nya föreskrifter utestänger undersköterskorna från läkemedelshantering. Socialstyrelsens nya regler gäller från mars i år. De får inte längre ge injektioner, utom insulin i färdigdoserad ”penna”. De får inte ge medicin, utom i färdiga doser eller från dosett.
De patienter som bor längst bort kan få vänta någon timme innan en sjuksköterska kan komma.

— Vi var tidigt ute här med lasarettsanknuten hemsjukvård, LAH, därför har vi ungefär hälften undersköterskor. Men det är absolut inte sämre kvalitet på vår LAH, säger vårdchefen Karin Sörbin.

— Går det inte att få socialstyrelsen att anpassa sig till verkligheten? undrar sjukhusdirektören Kerstin Engman.

Personalchefen påpekar att den reella kompetensen hos en nyutbildad sjuksköterska är liten jämfört med undersköterskorna här, som har arbetat många år i vården.

Chefsföreståndaren Rigmor Rydgren är orolig för LAH i framtiden:
— Vi kanske inte kan ta emot lika många diagnoser i hemsjukvården, fastän vi har kunskaperna.

Motala/Mjölby LAH har fått anstånd till 31 januari med de nya reglerna. Ingen ska behöva flytta från LAH, har ledningen beslutat.
Ylva Thörn berättar att hon talat med socialministern och med socialstyrelsen, som sagt att föreskriften ska ses över.

— Men vi måste fortsätta att slåss för att utvecklingen inte ska flyttas tillbaka, sa Ylva Thörn. Det gäller Socialstyrelsens roll i framtiden; uppgiften är självklart patientsäkerheten, men den tiden borde vara över, när Socialstyrelsen i detalj bestämde vilka yrkesgrupper som ska arbeta i vården. Om en chefsöverläkare delegerar en uppgift borde man kunna lita på hans eller hennes omdöme.