— Arbete och arbetslöshet är det krig som människor står inför idag. Att ofrivilligt vara arbetslös innebär att vara utestängd från samhället. Men arbete har blivit sällsynt. Det finns inga mer jobb. För att få ett jobb måste du ersätta någon annan. Och kanske är du beredd att gå hela vägen för att göra det.

Så säger en av de regisserande bröderna Dardenne apropå filmen Rosettas tema. Rosetta är en sluten flicka som kämpar och slåss för att slippa bli som sin mamma; helt utan värdighet. Rosetta har ett mål i livet: Att ha ett riktigt arbete och leva ett normalt liv.

Och hon är beredd att gå hela vägen för att nå det målet.

Rosetta är en avskalad skildring av en människa. Ingen musik, inga fasta kameror, inget som stör i mötet mellan Rosetta och biopubliken. Det finns ingen början och inget slut, bara Rosetta och hennes flämtande, springande kamp.