”På många förpackningar står ett bäst före-datum. Det talar om hur länge maten kan hålla sig färsk om du förvarar den på rätt sätt.”

Detta är ett exempel ur ”Lätta konsumentboken” av Lalla Lindström (LL-förlaget), som berättar om de rättigheter och skyldigheter man har som konsument.

Enklare än så här kan knappast kontokort, hushållsbudget och så vidare förklaras.

Men det är inte så förenklat att det blir fel; texterna i boken är faktagranskade av Konsumentverket.

Bilderna av Eva Wernlid hjälper till att förklara.