En handbok i konsten att dö är Louise Minerva Frostegrens ”Genom döden” (Prisma). Den är en praktisk bok som ger information om testamente, teknisk förlängning av livet, organdonation, transplantation och vad som är att göra, praktiskt, efter döden.

Boken handlar också om olika filosofiska uppfattningar om döden och döendet. Det hänvisas till en rad forskare, främst amerikanska, och berättas om återfödelse och ”ut ur kroppenupplevelser” och om det kan man tycka vad man vill.

Men mycket i boken kan vara av intresse för dem som arbetar inom vården, inte minst de avsnitt som handlar om att hjälpa någon igenom döden: hur man underlättar för den döende, hur man talar till det friska jaget och assisterar genom själva dödsprocessen.