”En bärande relation” av Gunnel Saxon (Natur och kultur) är en matnyttig handbok för alla som arbetar med psykiskt funktionshindrade i kommunerna. Gunnel Saxon är psykiater och vårdlärare. Boken bygger på hennes egen erfarenhet och samtal med människor som arbetar med psykiskt handikappade i kommunerna.

Den börjar med en kort introduktion till psykiatrireformen och en sammanfattning av de viktigaste lagarna som berör
de psykiskt funktionshindrade. Följande kapitel tar upp frågor som etik och förhållningssätt. För att nå en bärande relation måste man exempelvis som personal visa att man är pålitlig. Man kan således inte ta semester eller sluta utan att berätta det i god tid.

Författaren ger många exempel på problem man kan möta som personal. I slutet av kapitlen ger hon frågor till läsaren att fundera över. ”En bärande relation” tar upp de vanligaste diagnoserna och vad som kännetecknar dem. Boken innehåller också många konkreta råd i hur man bemöter psykiskt funktionshindrade och deras anhöriga.