— Vi fick just beskedet att de skulle börja jobba igen, säger arbetsplatsombudet Ulf Lundqvist, till Kommunalarbetaren.

Stridsåtgärderna sattes in i tisdags på Transportarbetareförbundets initiativ i protest mot att det Maltaregistrerade fartyget Konosha saknade kollektivavtal för sina anställda. Kommunal beslutade genast om sympatiåtgärder.

Sedan gick det fort. En överenskommelse blev klar redan på onsdagsförmiddagen, sedan rederiet gett kaptenen ombord på fartyget fullmakt att teckna ett avtal med ITF, den internationella transportfederationen.

Två av kranförarna berördes av konflikten. Totalt organiserar förbundet 17 kranförare i Gävle hamn.

Vare sig Transport eller Kommunal har kunnat se några missförhållanden vad gäller anställningsvillkor eller löner ombord på fartyget, som ligger i Gävle hamn sedan i söndags för att lasta malm åt Boliden. Besättningen består av 16 personer.

— Vad jag förstår hade de betalt efter avtal. Men försäkringar och sådant fungerar ju inte om man inte har kollektivavtal, säger Ulf Lundqvist.
Till våren lämnar kranförarna Kommunal för att gå över till Transportarbetarförbundet.

— Det är mycket möjligt att det var sista blockaden som Kommunalmedlem, konstaterar Ulf Lundqvist.