Andelen barnskötare som var sjukskrivna för psykiska besvär ökade från nio till elva procent, för undersköterskor och vårdbiträden från tio till elva procent.

Bland lärare var ökningen mycket större från 21 till 27 procent. Bland poliser ökade den från 20 till 28 procent. Läkarna hade den största ökningen, nio procent, från 31 till 40 procent.

Siffrorna från Riksförsäkringsverket tyder på att Kommunals vårdarbetare härdar ut trots psykisk ansträngning. I Kommunals undersökning (nr 16/2000) som bygger på intervjuer med kommunalare gjorda av Statistiska centralbyrån uppgav omkring 60 procent 1997 att de kände sig psykiskt ansträngda. Det var en ökning med tio procent från 1989.

Totalt var landstingens och kommunernas andel av sjukskrivningar för psykiska besvär 55 procent 1999, en ökning från föregående år med 13 procent.

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor gäller bara för psykiska besvär. När det gäller sjukskrivningar i stort är privatanställda och offentliganställda sjukskrivna i ungefär samma omfattning.