Det finns grovt sett två varianter i LO:s rekommendation.

+En modell som passar låglöneförbund, som Kommunal. Där medellönen understiger 15 000 vill LO ha ett löneökningsutrymme motsvarande 700 kronor.

+ Den andra varianten passar in på exempelvis Metall. Där ges ett löneutrymme på 3,8 procent, dock lägst 650 kronor. Dessutom låglönesatsningar genom höjda av minimilöner eller höjda semesterlöner.

Vad blir det då sammanlagda utfallet i de två modellerna?

+ Låglöneförbundsmodellen skulle ge 700 kronor eller cirka 4,7 procent för kommunalarna.

+ ”Metallmodellen” med 3,8 procent plus höjda semesterlöner ger sammanlagda 4,0 –4,1 procent, enligt Ingemar Göransson på LO. Räknar man om från procent till kronor blir det också här 700 kronor.
(Inom verkstadsindustrin ligger lönenivån i år på 17 300 kronor per månad.)

Kommunalarna och metallarna skulle enligt LO-modellen få lika stort utrymme mätt i krontal.

— Ja och det betyder en våldsam låglönesatsning, säger Ingemar Göransson på LO.

Kommunals budskap har länge varit att medlemmarna lönemässigt har halkat efter andra grupper. Avtalsombudsman Jan Sjölin ser nu en möjlighet bryta den trenden. Han säger att Metall vill använda 0,8 av de 3,8 procenten till att förkorta arbetstiden.

— Lönemässigt vill Metall därmed höja sina löner med 3 procent. Om vi då får ett löneökningsutrymme på 4,7 procent så tror vi att vi kan bryta kurvan.

Till en del beror det då på att Metall väljer att satsa utrymmet på annat än på löner.

— Vårt mål är att våra medellöner ska komma ikapp verkstadsarbetarnas. Vi jämför då lön och inte hela utbytet som jobbet ger. För i så fall skulle vi också väga in vad våra pensioner och semestrar ger.

LO-styrelsen rekommenderar att avtalen utformas så alla får realöneökning. Eftersom man räknar med att priserna ökar med två procent så måste det till individgarantier på minst den nivån.

— Ungefär hälften av pengarna måste på något sätt vara säkerställda för individen, säger Ingemar Göransson.

Två procent på Kommunals avtalsområde är lika med 300 kronor.

— Vi ska diskutera frågan på avtalskonferenserna, säger Jan Sjölin. Jag tycker att alla ska i alla fall ha en liten förbättring av köpkraften. Det betyder att man får lägga ut ett generellt påslag, eller göra något annat, på 2,5 procent.

Mellan den 30 oktober och den 23 november håller Kommunal avtalskonferenser landet runt där avtalskrav ska diskuteras.

Har ni inte redan nu bundit upp er innan diskussionen påbörjats?

— Nej då, svarar Jan Sjölin. LO:s representantskap kommer nu på fredag att rekommendera förbundet att ansluta sig till det här. Men Kommunal ska svara den 17 november. Under avtalskonferenserna ska vi lyssna på vad de tycker.

— Och först den 5 december ska förbundsstyrelsen spika Kommunals avtalskrav.

Han ser en stor styrka i att man nu enat sig i LO:s styrelse. När politikerna får klart för sig att Kommunals lönekrav stöds av svenska folket i form av Metall och andra fackförbund så stärks Kommunals förhandlingsposition kraftigt, resonerar han.