– Det kan hänga samman med att förhållandevis färre svenskar får möjlighet att träffa en specialist om de inte är väldigt sjuka. I dag är det i många landsting flera månaders väntetid för att komma till specialistmottagning för utredning.

Det säger Ingalill Bjöörn, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

Närmare en fjärdedel av Europas befolkning är allergiker. Drygt hälften av dem känner sig begränsade i sitt dagliga liv.

I Sverige är allergi ännu vanligare, nästan 27 procent, cirka 2,4 miljoner svenskar har någon form av allergi.

Dessa fakta finns i en ny europeisk studie, ”Allergy Living & Learning”, bland 7 000 allergiker i tio länder. De vanligaste formerna är hösnuva och astma och besvären ser ungefär likadana ut i de tio länderna. Förutom Sverige ingår Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Österrike och Spanien i studien.

En stor del, i genomsnitt 16 procent, hade inte varit hos läkare med sin sjukdom. Bland svenskarna sköter 60 procent sin medicinering medan knappt 40 procent av danska och finska allergiker gör som doktorn säger.
Studien om allergi kommer nu att ligga till grund för Astma- och Allergiförbundets diskussioner med myndigheter och beslutsfattare.