Hon forskar och sitter i fullmäktige för socialdemokraterna.
När Maria Hassan beskriver vägen in i samhället i en artikel på sidan 28 handlar det om svenska språket, öppenhet för Sverige, strävan att finna likheter mellan den egna och den svenska kulturen och insikt om att integration är en krävande process. Men den viktigaste byggstenen i integrationen är ändå ett arbete, konstaterar hon.

MITT I HÖGKONJUNKTUREN har invandrarna fortfarande en lös anknytning till arbetsmarknaden.

Enligt LO:s rapport om sysselsättningspolitik för en hållbar integration har 52 procent av LO-kvinnor födda i utlandet (utom Europa och USA) tidsbegränsade anställningar. Årsgenomsnitt för hela befolkningen är 16 procent.

Av 660 000 utrikesfödda medborgare i arbetskraften finns 43,3 procent utanför arbetsmarknaden. Orsakerna är fortfarande dåligt utredda. Det saknas uppgifter om vilken yrkesutbildning arbetslösa invandrare har. Vi vet inte heller varför ytterligare cirka 200 000 utlandsfödda inte ens söker jobb.

PARADOXALT NOG har samtidigt fler (18 procent) av de utlandsfödda LO-medlemmarna eftergymnasial utbildning än svenska LO-medlemmar (12 procent). Det tyder på att invandrare inte heller kommer in i yrken de är utbildade för. Männen finns i tillverkningsindustrin. Kvinnorna i vården.
De invandrare som kom hit under 1980- och 90-talen har haft en betydligt sämre inkomstutveckling än infödda svenskar.

Fackföreningarna måste se även invandrarnas kompetens och hjälpa alla till utveckling och rättvis lönesättning. Arbetsgivarna måste öppna ögonen för nya kunskaper och inte bekvämt ta första, bästa ”svenska” lösning. Bättre rekryteringsmetoder och utbildningsplaner är två förslag, i LO:s rapport.

Kommuner och myndigheter behöver göra om SFI, svenska för invandrare, så att kursen verkligen ger hjälp in i arbetslivet. Invandrarnas yrkeskunskaper måste kunna valideras (säkras efter individuella genomgångar) så att deras utbildning underlättas.

INVANDRARE ÄR ingen enhetlig grupp, som i bästa fall utgör ”arbetskraftsreserven” (detta hemska ord!) i en högkonjunktur. Arbetskamrater från andra kulturer berikar livet om vi möter dem med öppet sinne. Olikhet är en tillgång, inte en belastning! Likhet ger ingen utveckling, bara i bästa fall frid vid kaffebordet.