• Ekbackens äldreboende i Sundbyberg drivs på entreprenad av Medihem i kommunens lokaler.
  • Ekbacken har 120 platser med sjukhemsboende, gruppboende för dementa samt korttidsvård och totalt 130 anställda. All fast personal har sjukvårdsutbildning.
  • Anställningsvillkor för personalen enligt PVA:s, Privatvårdens avtal. Medellön för undersköterska/vårdbiträde är 14 600 kronor. (Motsvarande medellön för anställd i kommunal äldrevård är 14 380 kronor.)