De som anlitar hemtjänst blev rasande när de i somras fick brev om att de måste skaffa ICA-kort för att vårdbiträdena skulle handla åt dem. Även anhöriga blev upprörda. Dessutom skulle handlandet bara ske i en enda affär, hos ICA-Hjertberg. Tvångsanslutning till ICA, tyckte anhöriga och de gamla. 327 personer behöver hjälp med inköpen.

Nu har kommunen gjort om upphandlingen. Andra handlare har fått chansen i staden och sju anmälde sitt intresse. Nu har kommunen fastnat för två affärer, ICA-Hjertberg och Heimdal.

Dessutom är det inte längre tvång på att ha ICA-kort.

En särskild styrka på sex kommunanställda, försedda med speciella bilar, ska syssla med inköpen. De behöver inte längre handla med kontanta medel. Fortfarande sparar kommunen miljonbelopp samtidigt som vårdbiträdena kan ägna mer av sin tid till vårdande uppgifter i stället för att bära tunga matkassar.