I början av oktober fick alla anställda ett brev med det beskedet. Ett av skälen var att kommunen ville fortsätta betala av sina skulder.
En vecka senare — i måndags – fattade kommunfullmäktige beslut om 25 öre sänkt kommunalskatt.

– Samtliga fack har krävt att medlemmarna ska få bestämma över hur hela pensionsavgiften ska placeras, säger Monica Stenqvist, vice ordförande i sektionen. Vi fick nej, men samtidigt en föraning om att kommunen är beredd att ompröva detta nästa år.

Hur kan kommunen ”låna” personalens pensionspengar med motiveringen att man måste betala av på skulderna, och sedan sänka skatten?

– Haninge var i ekonomisk kris 1994, då höjde moderaterna skatten 1 krona. Alla partier utlovade en sänkning så fort vi kom tillbaka till läget före krisen, säger kommunalrådet Staffan Holmberg(s). Nu tar vi ett första steg, 25 öre i år, 25 öre nästa år.

Är inte personalen viktigare än skattesänkningen?

– Skattesänkningen är ju ett löfte till kommuninvånarna från 1994. Vi kommer ändå att hamna på 19,83 kr, länets näst högsta kommunalskatt.

Men visst är det viktigt hur personalen uppfattar det här. Särskilt som vi driver ett projekt — ”Det goda arbetsgivarskapet”. Är det en stark uppfattning hos personalen att pensionspengarna ska ut så måste vi ta hänsyn till det. Som sagt — beslutet gäller bara det första året.

Alla partier var inte eniga om skattesänkningen, moderaterna ville ha en dubbelt så stor skattesänkning medan kristdemokraterna och vänstern ville ha oförändrad skatt.