Späds lönediskrimineringen mot kvinnor på, genom att män får fler förmåner genom jobbet? Den frågan ville Växjö kommun ha svar på. Forskarna Elvi Richard och Betty Rohdin på universitetet i Växjö har nu svarat ja på frågan.

Av 27 förmåner är det bara två som kvinnor får oftare; subventionerad lunch och tillgång till vilrum.

Mindre än hälften av kvinnorna säger sig få friskvård genom kommunen medan 60 procent av männen svarar ja. Forskarna påpekar särskilt att omsorgsförvaltningen erbjuder sina anställda minst friskvård av förvaltningarna – detta trots att personalen där ofta har ett tungt och slitsamt arbete.

Det är också omsorgsförvaltningens kvinnor som, i stället för att få egen tjänstebil, använder sin egen bil i tjänsten. Så här svarar en av dem.

”Jag äger en bil bara för att jag ska kunna jobba för att kommunen behöver den, vem får stå för reparationerna, det är jag. Kör jag av vägen och bilen går sönder — vem får betala, jo det är jag. Det är väl lindrigt för kommunen.”

Egen tjänstebil är en sällsynt förmån i kommunen, men tydligt könsskiljande. Sex procent av männen har det, men bara en procent av kvinnorna.

De här förmånerna frågade man om: Arbetskläder, egen tjänstebil, bilpool, garage, fri parkering, eget tjänsterum, vilrum, lunchrum/personalrum, subventionerad lunch/lunchkuponger, varu- och tjänsterabatter, hälsokontroller, friskvård, dator på arbetet, dator i hemmet, egen telefon, tidning, personsökare, fax på arbetet, fax i hemmet, mobiltelefon, egen e-postadress, egen e-post i hemmet samt kontokort.