• Miljöpartiet har med stöd av de borgerliga partierna i riksdagen, tillsammans har de majoritet, krävt en lagändring så att företag med högst 10 anställda får göra undantag för två personer från principen sist in-först ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • I mitten av oktober väntas riksdagen fatta beslut. Går lagändringen igenom börjar den gälla från 1 januari nästa år.
  • I dag gäller principen sist in-först ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Undantag kan göras om arbetsgivaren och facket är överens. Arbetsgivaren får också göra undantag för nyckelpersoner som har arbetsuppgifter som ingen annan anställd kan ta över.
  • Det är arbetsgivaren som avgör när det råder arbetsbrist. Denne behöver inte bevisa att det är så.