• Några kommunanställda i Eslöv
    föreslog att kommunen skulle anordna en kurs i sunda kost- och motionsvanor. Kommunledningen såg det som ett bra inslag i personalvården och sa ja till förslaget.
  • En kommunanställd livsmedelstekniker utsågs att hålla i projektet och ett program på 16 veckor köptes in av Viktväktarna. Erbjudandet att delta gick
    ut till alla anställda i Eslövs kommun. 225 personer, det vill säga 12 procent, nappade. De delades in i grupper
    med 25 personer i varje.
  • I programmet ingick lektioner i näringslära samt undervisning om motion och livsstil. Deltagande
    i såväl kursen som lunchgympa, styrketräning och joggingträning subventionerades helt eller delvis av kommunen.