Dikten nedan, ”Fasans Barn” talat för sig själv!
Barn är också människor som inte bör kränkas utan behandlas med respekt.. För att kunna bli välanpassade vuxna! Inte ett uppväxande, gäng mobbare/ ligister, där våldet blivit ett naturligt inslag i vardagen.

Vad vet trygga vuxna

Om,

Fasans Barn?

De bortglömda..

Hur de undkommer tassande

Nattsteg,

Spritstinkande andedräkt

Ångestfylld kallkramp!

Gömstället,

Den tillfälliga tryggheten

Nollställdheten

Inte tänka, inte känna..

Fantasierna en lisa för,

Själen

Jävlar suckar skrymslena..

Hjärtat en

Isklump

Fröken Ugglas hårda nypor

Sura andedräkt,

Stabbiga ben, dallrande

Kärringfläsk!

Man hatar, hatar — allt..

Mamma pappa, samhället

Skolan

Gnyende vanmaktsgnäll..

FANTA DEM!