De första åtta månaderna i år sjönk antalet medlemmar med över 9 000 personer. Kommuner och landsting har skurit bort omkring 30 000 jobb under 90-talet‚ det är den viktigaste anledningen till att facket har krympt. Men dessutom går färre anställda med i facket. För fem år sedan var 87 procent medlemmar, nu omkring 80 procent.

Från och med i höst ska arbetsplatsombuden fråga alla om de vill bli medlemmar.

— Jag är säker på att vi kommer över 600 000 igen före årsskiftet, säger ombudsman Olle Kristoffersson, som följer kampanjen.

Över 2 000 medlemmar om året begär sitt utträde ur förbundet, men det är färre än 1997, då 3 500 gjorde det.

Kommunal är största förbundet inom LO. Därnäst kommer Metall med 313 572 medlemmar i augusti, 1 500 färre än vid årsskiftet.